NEWS

Pre-Order #LeidiLot131 ปิดรอบ 16 ธ.ค. 60 จัดส่งประมาณ 14-16 ม.ค. 61

Pre-order เสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่น Lot #131 ปิดรอบวันที่ 16 ธ.ค. 2560 สินค้าเดินทางมาถึงไทยประมาณ 20-25 วันหลังปิดรอบ หลังจากนั้นจะใช้เวลาในการตรวจเชคสินค้าประมาณ 2-3 วัน จัดส่งได้ประมาณ 14-16 ม.ค. 2561 ค่ะ สามารถเลือกดูสินค […]

Pre-Order #LeidiLot130 ปิดรอบ 6 ธ.ค. 60 จัดส่งประมาณ 4-6 ม.ค. 61

Pre-order เสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่น Lot #130 ปิดรอบวันที่  6 ธ.ค. 2560 สินค้าเดินทางมาถึงไทยประมาณ 20-25 วันหลังปิดรอบ หลังจากนั้นจะใช้เวลาในการตรวจเชคสินค้าประมาณ 2-3 วัน จัดส่งได้ประมาณ 4-6 ม.ค. 2561 ค่ะ สามารถเลือกดูสินค้า […]

Pre-Order #LeidiLot129 ปิดรอบ 26 พ.ย. 60 จัดส่งประมาณ 23-26

Pre-order เสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่น Lot #129 ปิดรอบวันที่  26 พ.ย. 2560 สินค้าเดินทางมาถึงไทยประมาณ 20-25 วันหลังปิดรอบ หลังจากนั้นจะใช้เวลาในการตรวจเชคสินค้าประมาณ 2-3 วัน จัดส่งได้ประมาณ 23-26 ธ.ค. 2560 ค่ะ สามารถเลือกดูสิน […]

Pre-Order #LeidiLot128 ปิดรอบ 16 พ.ย. 60 จัดส่งประมาณ 13-16 ธ.ค. 60

Pre-order เสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่น Lot #128 ปิดรอบวันที่ 16 พ.ย. 2560 สินค้าเดินทางมาถึงไทยประมาณ 20-25 วันหลังปิดรอบ หลังจากนั้นจะใช้เวลาในการตรวจเชคสินค้าประมาณ 2-3 วัน จัดส่งได้ประมาณ 13-16 ธ.ค. 2560 ค่ะ สามารถเลือกดูสินค […]

Pre-Order #LeidiLot127 ปิดรอบ 5 พ.ย. 60 จัดส่งประมาณ 3-6 ธ.ค. 60

Pre-order เสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่น Lot #127 ปิดรอบวันที่ 5 พ.ย. 2560 สินค้าเดินทางมาถึงไทยประมาณ 20-25 วันหลังปิดรอบ หลังจากนั้นจะใช้เวลาในการตรวจเชคสินค้าประมาณ 2-3 วัน จัดส่งได้ประมาณ 3-6 ธ.ค. 2560 ค่ะ สามารถเลือกดูสินค้า […]