Pre-Order #LeidiLot198 ปิดรอบ 20 พ.ย. 62 จัดส่งประมาณ 13-15 ธ.ค. 62 บวกลบไม่เกิน 5 วัน

Pre-order เสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่น Lot #198 ปิดรอบวันที่ 20 พ.ย. 2562 สินค้าเดินทางมาถึงไทยประมาณ 20-25 วันหลังปิดรอบ หลังจากนั้นจะใช้เวลาในการตรวจเชคสินค้าประมาณ 2-3 วัน จัดส่งได้ประมาณ 13-15 ธ.ค. 2562 ค่ะ สามารถเลือกดูสินค […]

Facebook Profile photo

LeidiCloset

16/11/2019

Pre-Order #LeidiLot197 ปิดรอบ 10 พ.ย. 62 จัดส่งประมาณ 3-5 ธ.ค. 62 บวกลบไม่เกิน 5 วัน

Pre-order เสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่น Lot #197 ปิดรอบวันที่ 10 พ.ย. 2562 สินค้าเดินทางมาถึงไทยประมาณ 20-25 วันหลังปิดรอบ หลังจากนั้นจะใช้เวลาในการตรวจเชคสินค้าประมาณ 2-3 วัน จัดส่งได้ประมาณ 3-5 ธ.ค. 2562 ค่ะ สามารถเลือกดูสินค้า […]

Facebook Profile photo

LeidiCloset

05/11/2019

Pre-Order #196 : ปิดรอบ 30 ต.ค. 62 จัดส่งประมาณ 23-25 พ.ย. 62 บวกลบไม่เกิน 5 วัน

Pre-order เสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่น Lot #196 ปิดรอบวันที่ 30 ต.ค. 2562 สินค้าเดินทางมาถึงไทยประมาณ 20-25 วันหลังปิดรอบ หลังจากนั้นจะใช้เวลาในการตรวจเชคสินค้าประมาณ 2-3 วัน จัดส่งได้ประมาณ 23-25 พ.ย. 2562 ค่ะ สามารถเลือกดูสินค […]

Facebook Profile photo

LeidiCloset

05/11/2019

Pre-Order #195 : ปิดรอบ 20 ต.ค. 62 จัดส่งประมาณ 13-15 พ.ย. 62 บวกลบไม่เกิน 5 วัน

Pre-order เสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่น Lot #195 ปิดรอบวันที่ 20 ต.ค. 2562 สินค้าเดินทางมาถึงไทยประมาณ 20-25 วันหลังปิดรอบ หลังจากนั้นจะใช้เวลาในการตรวจเชคสินค้าประมาณ 2-3 วัน จัดส่งได้ประมาณ 13-15 พ.ย. 2562 ค่ะ สามารถเลือกดูสินค […]

Facebook Profile photo

LeidiCloset

05/11/2019

Pre-Order #194 : ปิดรอบ 10 ต.ค. 62 จัดส่งประมาณ 3-5 พ.ย. 62 บวกลบไม่เกิน 5 วัน

Pre-order เสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่น Lot #194 ปิดรอบวันที่ 10 ต.ค. 2562 สินค้าเดินทางมาถึงไทยประมาณ 20-25 วันหลังปิดรอบ หลังจากนั้นจะใช้เวลาในการตรวจเชคสินค้าประมาณ 2-3 วัน จัดส่งได้ประมาณ 3-5 พ.ย. 2562 ค่ะ สามารถเลือกดูสินค้า […]

Facebook Profile photo

LeidiCloset

05/11/2019

Pre-Order #LeidiLot188 ปิดรอบ 10 ส.ค. 62 จัดส่งประมาณ 3-5 ก.ย. 62 บวกลบไม่เกิน 5 วัน

Pre-order เสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่น Lot #188 ปิดรอบวันที่ 10 ส.ค. 2562 สินค้าเดินทางมาถึงไทยประมาณ 20-25 วันหลังปิดรอบ หลังจากนั้นจะใช้เวลาในการตรวจเชคสินค้าประมาณ 2-3 วัน จัดส่งได้ประมาณ 3-5 ก.ย. 2562 ค่ะ สามารถเลือกดูสินค้า […]

Facebook Profile photo

LeidiCloset

08/08/2019

Pre-Order #LeidiLot154 ปิดรอบ 20 ส.ค. 61 จัดส่งประมาณ 11-15 ก.ย. 61 บวกลบไม่เกิน 5 วัน

Pre-order เสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่น Lot #154 ปิดรอบวันที่ 20 ส.ค. 2561 สินค้าเดินทางมาถึงไทยประมาณ 20-25 วันหลังปิดรอบ หลังจากนั้นจะใช้เวลาในการตรวจเชคสินค้าประมาณ 2-3 วัน จัดส่งได้ประมาณ 11-15 ก.ย. 2561 ค่ะ สามารถเลือกดูสินค […]

Facebook Profile photo

LeidiCloset

15/08/2018

Pre-Order #LeidiLot139 ปิดรอบ 22 มี.ค. 61 จัดส่งประมาณ 19-22 เม.ย. 61 บวกลบไม่เกิน 5 วัน

Pre-order เสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่น Lot #139 ปิดรอบวันที่ 22 มี.ค. 2561 สินค้าเดินทางมาถึงไทยประมาณ 20-25 วันหลังปิดรอบ หลังจากนั้นจะใช้เวลาในการตรวจเชคสินค้าประมาณ 2-3 วัน จัดส่งได้ประมาณ 19-22 เม.ย. 2561 ค่ะ สามารถเลือกดูสิ […]

Facebook Profile photo

LeidiCloset

16/03/2018

Pre-Order #LeidiLot138 ปิดรอบ 11 มี.ค. 61 จัดส่งประมาณ 8-10 เม.ย. 61 บวกลบไม่เกิน 5 วัน

Pre-order เสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่น Lot #138 ปิดรอบวันที่ 11 มี.ค. 2561 สินค้าเดินทางมาถึงไทยประมาณ 20-25 วันหลังปิดรอบ หลังจากนั้นจะใช้เวลาในการตรวจเชคสินค้าประมาณ 2-3 วัน จัดส่งได้ประมาณ 8-10 เม.ย. 2561 ค่ะ สามารถเลือกดูสิน […]

Facebook Profile photo

LeidiCloset

06/03/2018

Pre-Order #LeidiLot137 : ปิดรอบ 2 มี.ค. 61 จัดส่งประมาณ 31 มี.ค. 61 บวกลบไม่เกิน 5 วัน

Pre-order เสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่น Lot #137 ปิดรอบวันที่ 2 มี.ค. 2561 สินค้าเดินทางมาถึงไทยประมาณ 20-25 วันหลังปิดรอบ หลังจากนั้นจะใช้เวลาในการตรวจเชคสินค้าประมาณ 2-3 วัน จัดส่งได้ประมาณ 31 มี.ค. 2561 ค่ะ สามารถเลือกดูสินค้า […]

Facebook Profile photo

LeidiCloset

25/02/2018
1 2 3