Pre-Order #LeidiLot183 ปิดรอบ 20 มิ.ย. 62 จัดส่งประมาณ 15-20 ก.ค. 62 บวกลบไม่เกิน 5 วัน

Pre-order เสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่น Lot #183 ปิดรอบวันที่ 20 มิ.ย. 2562 สินค้าเดินทางมาถึงไทยประมาณ 20-25 วันหลังปิดรอบ หลังจากนั้นจะใช้เวลาในการตรวจเชคสินค้าประมาณ 2-3 วัน จัดส่งได้ประมาณ 15-20 ก.ค. 2562 ค่ะ สามารถเลือกดูสิน […]

Pre-Order #LeidiLot181 ปิดรอบ 31 พ.ค. 62 จัดส่งประมาณ 23-25 มิ.ย. 62 บวกลบไม่เกิน 5 วัน

Pre-order เสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่น Lot #181 ปิดรอบวันที่ 31 พ.ค. 2562 สินค้าเดินทางมาถึงไทยประมาณ 20-25 วันหลังปิดรอบ หลังจากนั้นจะใช้เวลาในการตรวจเชคสินค้าประมาณ 2-3 วัน จัดส่งได้ประมาณ 23-25 มิ.ย. 2562 ค่ะ สามารถเลือกดูสิน […]

Pre-Order #LeidiLot180 ปิดรอบ 20 พ.ค. 62 จัดส่งประมาณ 13-15 มิ.ย. 62 บวกลบไม่เกิน 5 วัน

Pre-order เสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่น Lot #180 ปิดรอบวันที่ 20 พ.ค. 2562 สินค้าเดินทางมาถึงไทยประมาณ 20-25 วันหลังปิดรอบ หลังจากนั้นจะใช้เวลาในการตรวจเชคสินค้าประมาณ 2-3 วัน จัดส่งได้ประมาณ 13-15 มิ.ย. 2562 ค่ะ สามารถเลือกดูสิน […]

Pre-Order #LeidiLot179 ปิดรอบ 10 พ.ค. 62 จัดส่งประมาณ 3-5 มิ.ย. 62 บวกลบไม่เกิน 5 วัน

Pre-order เสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่น Lot #179 ปิดรอบวันที่ 10 พ.ค. 2562 สินค้าเดินทางมาถึงไทยประมาณ 20-25 วันหลังปิดรอบ หลังจากนั้นจะใช้เวลาในการตรวจเชคสินค้าประมาณ 2-3 วัน จัดส่งได้ประมาณ 3-5 มิ.ย. 2562 ค่ะ สามารถเลือกดูสินค้ […]

Pre-Order #LeidiLot178 ปิดรอบ 30 เม.ย. 62 จัดส่งประมาณ 23-25 พ.ค. 62 บวกลบไม่เกิน 5 วัน

Pre-order เสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่น Lot #178 ปิดรอบวันที่ 30 เม.ย. 2562 สินค้าเดินทางมาถึงไทยประมาณ 20-25 วันหลังปิดรอบ หลังจากนั้นจะใช้เวลาในการตรวจเชคสินค้าประมาณ 2-3 วัน จัดส่งได้ประมาณ 23-25 พ.ค. 2562 ค่ะ สามารถเลือกดูสิน […]

Pre-Order #LeidiLot177 ปิดรอบ 20 เม.ย. 62 จัดส่งประมาณ 13-15 พ.ค. 62 บวกลบไม่เกิน 5 วัน

Pre-order เสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่น Lot #177 ปิดรอบวันที่ 20 เม.ย. 2562 สินค้าเดินทางมาถึงไทยประมาณ 20-25 วันหลังปิดรอบ หลังจากนั้นจะใช้เวลาในการตรวจเชคสินค้าประมาณ 2-3 วัน จัดส่งได้ประมาณ 13-15 พ.ค. 2562 ค่ะ สามารถเลือกดูสิน […]

Pre-Order #LeidiLot176 ปิดรอบ 10 เม.ย. 62 จัดส่งประมาณ 3-5 พ.ค. 62 บวกลบไม่เกิน 5 วัน

Pre-order เสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่น Lot #176 ปิดรอบวันที่ 10 เม.ย. 2562 สินค้าเดินทางมาถึงไทยประมาณ 20-25 วันหลังปิดรอบ หลังจากนั้นจะใช้เวลาในการตรวจเชคสินค้าประมาณ 2-3 วัน จัดส่งได้ประมาณ 3-5 พ.ค. 2562 ค่ะ สามารถเลือกดูสินค้ […]

Pre-Order #LeidiLot175 ปิดรอบ 31มี.ค. 62 จัดส่งประมาณ 23-25 เม.ย. 62 บวกลบไม่เกิน 5 วัน

Pre-order เสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่น Lot #175 ปิดรอบวันที่ 31 มี.ค. 2562 สินค้าเดินทางมาถึงไทยประมาณ 20-25 วันหลังปิดรอบ หลังจากนั้นจะใช้เวลาในการตรวจเชคสินค้าประมาณ 2-3 วัน จัดส่งได้ประมาณ 23-25 เม.ย. 2562 ค่ะ สามารถเลือกดูสิ […]

Pre-Order #LeidiLot174 ปิดรอบ 20 มี.ค. 62 จัดส่งประมาณ 16-20 เม.ย. 62 บวกลบไม่เกิน 5 วัน

Pre-order เสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่น Lot #174 ปิดรอบวันที่ 20 มี.ค. 2562 สินค้าเดินทางมาถึงไทยประมาณ 20-25 วันหลังปิดรอบ หลังจากนั้นจะใช้เวลาในการตรวจเชคสินค้าประมาณ 2-3 วัน จัดส่งได้ประมาณ 16-20 เม.ย. 2562 ค่ะ สามารถเลือกดูสิ […]

Pre-Order Lot #173 ปิดรอบ 10 มี.ค. 62 จัดส่งประมาณ 3-5 เม.ย. 62 บวกลบไม่เกิน 5 วัน

Pre-order เสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่น Lot #173 ปิดรอบวันที่ 10 มี.ค. 2562 สินค้าเดินทางมาถึงไทยประมาณ 20-25 วันหลังปิดรอบ หลังจากนั้นจะใช้เวลาในการตรวจเชคสินค้าประมาณ 2-3 วัน จัดส่งได้ประมาณ 3-5 เม.ย. 2562 ค่ะ สามารถเลือกดูสินค […]

1 2 3 8