Pre-Order #LeidiLot245 ปิดรอบ 12 เม.ษ. 64 จัดส่งประมาณ 5-7 พ.ค. 64 บวกลบไม่เกิน 5 วัน

Pre-order เสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่น Lot #245 ปิดรอบวันที่ 12 เม.ษ. 2564 สินค้าเดินทางมาถึงไทยประมาณ 20-25 วันหลังปิดรอบ หลังจากนั้นจะใช้เวลาในการตรวจเชคสินค้าประมาณ 2-3 วัน จัดส่งได้ประมาณ 5-7  พ.ค. 2564 ค่ะ สามารถเลือกดูสินค […]

leidicloset

07/04/2021

Pre-Order #LeidiLot244 ปิดรอบ 31 มี.ค. 64 จัดส่งประมาณ 25-27 เม.ย. 64 บวกลบไม่เกิน 5 วัน

  Pre-order เสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่น Lot #244 ปิดรอบวันที่ 31 มี.ค. 2564 สินค้าเดินทางมาถึงไทยประมาณ 20-25 วันหลังปิดรอบ หลังจากนั้นจะใช้เวลาในการตรวจเชคสินค้าประมาณ 2-3 วัน จัดส่งได้ประมาณ 25-27  เม.ย. 2564 ค่ะ สามารถเ […]

leidicloset

27/03/2021

Pre-Order #LeidiLot243 ปิดรอบ 22 มี.ค. 64 จัดส่งประมาณ 15-18 เม.ย. 64 บวกลบไม่เกิน 5 วัน

  Pre-order เสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่น Lot #243 ปิดรอบวันที่ 22 มี.ค. 2564 สินค้าเดินทางมาถึงไทยประมาณ 20-25 วันหลังปิดรอบ หลังจากนั้นจะใช้เวลาในการตรวจเชคสินค้าประมาณ 2-3 วัน จัดส่งได้ประมาณ 15-18  เม.ย. 2564 ค่ะ สา […]

leidicloset

18/03/2021

Pre-Order #LeidiLot242 ปิดรอบ 12 มี.ค. 64 จัดส่งประมาณ 4-7 เม.ย. 64 บวกลบไม่เกิน 5 วัน

  Pre-order เสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่น Lot #242 ปิดรอบวันที่ 12 มี.ค. 2564 สินค้าเดินทางมาถึงไทยประมาณ 20-25 วันหลังปิดรอบ หลังจากนั้นจะใช้เวลาในการตรวจเชคสินค้าประมาณ 2-3 วัน จัดส่งได้ประมาณ 4-7 เม.ย. 2564 ค่ะ สามารถเลือ […]

leidicloset

06/03/2021

Pre-Order #LeidiLot241 ปิดรอบ 2 มี.ค. 64 จัดส่งประมาณ 27-31 มี.ค. 64 บวกลบไม่เกิน 5 วัน

  Pre-order เสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่น Lot #241 ปิดรอบวันที่ 2 มี.ค. 2564 สินค้าเดินทางมาถึงไทยประมาณ 20-25 วันหลังปิดรอบ หลังจากนั้นจะใช้เวลาในการตรวจเชคสินค้าประมาณ 2-3 วัน จัดส่งได้ประมาณ 27-31 มี.ค. 2564 ค่ะ สามารถเลื […]

leidicloset

06/03/2021

Pre-Order #LeidiLot240 ปิดรอบ 20 ก.พ. 64 จัดส่งประมาณ 15-18 มี.ค. 64 บวกลบไม่เกิน 5 วัน

  Pre-order เสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่น Lot #240 ปิดรอบวันที่ 20 ก.พ. 2564 สินค้าเดินทางมาถึงไทยประมาณ 20-25 วันหลังปิดรอบ หลังจากนั้นจะใช้เวลาในการตรวจเชคสินค้าประมาณ 2-3 วัน จัดส่งได้ประมาณ 15-18 มี.ค. 2564 ค่ะ สามารถเลื […]

leidicloset

06/03/2021

Pre-Order #LeidiLot239 ปิดรอบ 11 ก.พ. 64 จัดส่งประมาณ 11-15 มี.ค. 64 บวกลบไม่เกิน 5 วัน

  Pre-order เสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่น Lot #239 ปิดรอบวันที่ 11. 2564 สินค้าเดินทางมาถึงไทยประมาณ 20-25 วันหลังปิดรอบ หลังจากนั้นจะใช้เวลาในการตรวจเชคสินค้าประมาณ 2-3 วัน จัดส่งได้ประมาณ 11-15 มี.ค. 2564 ค่ะ สามารถเลือกดู […]

leidicloset

07/02/2021

Pre-Order #LeidiLot238 ปิดรอบ 21 ม.ค. 64 จัดส่งประมาณ 12-16 ก.พ. 64 บวกลบไม่เกิน 5 วัน

  Pre-order เสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่น Lot #238 ปิดรอบวันที่ 21 ม.ค. 2564 สินค้าเดินทางมาถึงไทยประมาณ 20-25 วันหลังปิดรอบ หลังจากนั้นจะใช้เวลาในการตรวจเชคสินค้าประมาณ 2-3 วัน จัดส่งได้ประมาณ 12-16 ก.พ. 2564 ค่ะ สามารถเลือ […]

leidicloset

16/01/2021

Pre-Order #LeidiLot237 ปิดรอบ 11 ม.ค. 64 จัดส่งประมาณ 2-6 ก.พ. 64 บวกลบไม่เกิน 5 วัน

  Pre-order เสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่น Lot #237 ปิดรอบวันที่ 11 ม.ค. 2564 สินค้าเดินทางมาถึงไทยประมาณ 20-25 วันหลังปิดรอบ หลังจากนั้นจะใช้เวลาในการตรวจเชคสินค้าประมาณ 2-3 วัน จัดส่งได้ประมาณ 2-6 ก.พ. 2564 ค่ะ สามารถเลือกด […]

leidicloset

16/01/2021

Pre-Order #LeidiLot236 ปิดรอบ 31 ธ.ค. 63 จัดส่งประมาณ 22-26 ม.ค. 64 บวกลบไม่เกิน 5 วัน

  Pre-order เสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่น Lot #236 ปิดรอบวันที่ 31 ธ.ค. 2563 สินค้าเดินทางมาถึงไทยประมาณ 20-25 วันหลังปิดรอบ หลังจากนั้นจะใช้เวลาในการตรวจเชคสินค้าประมาณ 2-3 วัน จัดส่งได้ประมาณ 22-25 ม.ค. 2564 ค่ะ สามารถเลือ […]

leidicloset

27/12/2020
1 2 3 11